หน้าแรก นครศรีแฮปปี้คาร์
 
          :: บ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน  นครศรีธรรมราชุ::
 
 
   บ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน นครศรีธรรมราช
              บ้านหนังตะลุงสุชาติ เลขที่ 10/18 ถนนศรีธรรมโศก 3 ศิลปินท้องถิ่น ผู้ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
อุุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ไทยแลนด์ ทัวริสซึ่ม อวอร์ด) ประจำปี 2539 รางวัลดีเด่นประเภทวัฒนธรรมและ
โบราณสถานบ้านหนังตะลุงสุชาติ เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายตัวหนังตะลุง และหนังใหญ่ อีกทั้งยังมีการ
แสดงในลักษณะสาธิตในบริเวณบ้านหนังตะลุง นอกจากนี้ยังได้แบ่งพื้นที่เพื่อจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องมือ
เครื่องใช้พื้นบ้านและพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงนานาชาติ สนใจเข้าชมและศึกษาศิลปวัฒนธรรมได้ทุกวัน
ที่ โทร. (075) 346394
คุณสุชาติ ทรัพย์สิน
บ้านหนังตะลุง
จจ
จจ
พิพิทธภัณฑ์เก็บของเก่าของคุณลุงสุชาติ
ของเก่า
0จจจ
ของเก่า หนังตะลุง
จจ จจ
ที่แสดงงานหนังตะลุง ผลงานหนังตะลุง
จจ จจ
 
หนังตะลุง  
จจ  
 
 
อัตราค่าบริการ (พร้อมคนขับ)
           รถเก๋ง  TOYOTA  ALTIS
                     1,500 บาท/วัน
)
           รถตู้   TOYOTA  COMUTOR
                     1,800 บาท/วัน
::ผู้เช่าเป็นผู้ออกค่าเชื้อเพลิงครับ::
 
HOTLINE : คุณเล็ก 082-4196262
                                    082-5344460
 
นครศรีแฮปปี้คาร์
www.nakhonsihappycar.com
ติดต่อคุณเล็ก
082-4196262, 082-5344460 E-mail: blackcool_lek2@hotmail.co.th