หน้าแรก นครศรีแฮปปี้คาร์
 
          ::โปราณคดีวัดโมคลาน นครศรีธรรมราช ::
 

โบราณคดีวัดโมคลาน นครศรีธรรมราช
          อยู่ในเขตตำบลดอนคา ห่างจากตัวอำเภอ 10 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 401
ถึงบ้านหน้าทัพเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงสาย 4022 อีก 6 กม. เดิมบริเวณนี้เป็นศาสนสถาน
ของพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย ราวพุทธศตวรรษที่ 12 - 14 หลักฐานที่ปรากฎในปัจจุบัน
ได้แ่ แนวเสาหิน หินแกะสลักรอบประตูอาคารธรณีประตู ชิ้นส่วนโยนิและศิวลึงค์
สระน้ำโบราณ แท่นตั้งเทวรูป ซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2518

โบราณคดีวัดโมคลาน
 
 
อัตราค่าบริการ (พร้อมคนขับ)
           รถเก๋ง  TOYOTA  ALTIS
                     1,500 บาท/วัน
)
           รถตู้   TOYOTA  COMUTOR
                     1,800 บาท/วัน
::ผู้เช่าเป็นผู้ออกค่าเชื้อเพลิงครับ::
 
HOTLINE : คุณเล็ก 082-4196262
                                    082-5344460
 
นครศรีแฮปปี้คาร์
www.nakhonsihappycar.com
ติดต่อคุณเล็ก 082-4196262, 082-5344460 E-mail: blackcool_lek2@hotmail.co.