หน้าแรก นครศรีแฮปปี้คาร์
 
          ::ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ::
 
 
          พระบรมธาตุเจดีย์เป็นเสมือนตัวแทนขององค์พระพุทธเจ้า ซึ่งชาวนครฯ เชื่อมั่นว่ามี
บุญญาภินิหารหาที่เปรียบมิได้ ทั้งนี้เพราะว่าภายในพระเจดีย์ได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
ไว้ ในปีหนึ่งๆ พุทธศาสนิกชนจะบูชาองค์พระธาตุเจดีย์์ด้วยการจัดขบวนแห่พระบฎขึ้นห่มองค์
เจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลอันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำรงชีพทุกด้าน 
          ประเพณีนี้จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ซึ่งจะทำกันในวันมาฆบูชา คือในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
และในวันวิสาขบูชา คือในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
 
 
อัตราค่าบริการ (พร้อมคนขับ)
           รถเก๋ง  TOYOTA  ALTIS
                     1,500 บาท/วัน
)
           รถตู้   TOYOTA  COMUTOR
                     1,800 บาท/วัน
::ผู้เช่าเป็นผู้ออกค่าเชื้อเพลิงครับ::
 
HOTLINE : คุณเล็ก 082-4196262
 
 
นครศรีแฮปปี้คาร์
www.nakhonsihappycar.com
ติดต่อคุณเล็ก 082-4196262, 082-5344460 E-mail: blackcool_lek2@hotmail.co.th